تاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۹ | | نویسنده : جمعي از اعضاء باغ فرهنگ

هایکو: شعر ژاپنی از آغاز تا امروز

«هايكو، شعر ژاپني از آغاز تا امروز» عنوان كتابي است كه در سال ۱۳۷۶ توسط نشر چشمه منتشر شده

 و تا زمستان۱۳۸۸، هفت بار تجديدِ چاپ شده است. آنچه در نگاه نخست به اين كتاب، توجه هر كتابخواني 

رابه خود جلب مي‌كند، دو نامِ بزرگي است كه بر اين كتاب نقش بسته: مرحوم احمد شاملو ، كه به جرات

مي‌توان گفت كمتر ايرانيِ كتابخواني است كه ارج و مقامي بس بزرگ برايش قائل نباشد و به بياني اعتبار

 شعر نوين پارسي‌ست، و ع. پاشايي كه خود، نامي بلند دارد در عرصه كتاب‌هايي كه به فرهنگ و تمدن

 آسياي شرقي، به‌ويژه ژاپن پرداخته‌اند.

اين دو، در كتاب هايكو، شايد اثري ماندگار از خويش به يادگار گذارده‌اند براي علاقه‌مندان به زبان و ادب و

 فرهنگ ژاپني.

نويسندگان اين كتاب، كوشيده‌اند با آوردن نمونه‌هاي فراوان از شعر هايكو، جان و چيستي اين گونة شعري

 را كه به باور ايشان طريقت زندگي است، به خوانندة ايراني بنمايانند. نويسندگان بر اين باورند كه تجربه‌هاي

 شاعر هايكوسرا تنيده‌ها و آميزه‌هايي است از تجربه‌هاي گوناگون كه خود تافته‌هايي است از تجربه‌هاي

زباني و فلسفي و عرفاني و به‌طور كلي تجربه‌هاي تاريخي و جغرافياييِ جمعيِ دانسته و ندانستة گذشته و

 امروزِ چندين و چند ملت، كه با تجربه‌ها و نگرش‌ها و تفكرات شاعرانة فرديِ اين يا آن هايكوسُرا عجين

شده و عصاره‌اش در اين شعرهاي كوتاه، آبگينه‌گي يافته است. از همين روست كه مي‌كوشند ريشه‌هاي

هايكو را در زلال ذن دريابند.

به ديگر بيان، نويسندگان برآنند تا از دريچه هايكو راهي بگشايند به سوي جان ژاپني و آن را به خواننده

 ايراني بشناسانند، به قاعده اين شعر كه

 

شعري از اين دست اگر برآني كه بگويي/// نخست، بايد جاني از اين دست را درخور باشي

 

اين كتاب علاوه بر بخش‌هاي جالب و متنوعش، 15 تابلو نقاشي آب‌ ـ مركب (سومي ـ ئه ) را از سِنِ گايي كه

 خود استاد ذن بود، در بر گرفته است.

 

این کتاب را که نشر چشمه به زیور طبع آراسته و در کتابکده ی نردبان آسمان موجود است.

   • یزد
  • آی آر آی بی
  • بروغنی